Životní styl mladé generace

Životní styl mladé generace

Univerzita Palackého v Olomouci zveřejnila v březnu výsledky výzkumné studie o životním stylu mladé generace v Evropě (HBSC-Health Behaviour in Schols-Aged Children). Výzkum se provádí od roku 1994 a šetření se týká jedenácti, třinácti a patnáctiletých hochů a dívek....