Univerzita Palackého v Olomouci zveřejnila v březnu výsledky výzkumné studie o životním stylu mladé generace v Evropě (HBSC-Health Behaviour in Schols-Aged Children). Výzkum se provádí od roku 1994 a šetření se týká jedenácti, třinácti a patnáctiletých hochů a dívek. Jak Komisi pro mládež a sport Olomouckého kraje informoval vedoucí katedry rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., v mezinárodním srovnání české děti nedopadly nejlépe. Přesto, že celková srovnávací zpráva bude hotová asi za měsíc, uvedu jen několik výsledků.
Naprostá většina – 80 % má nedostatek pohybové aktivity. To znamená, že se pohybuje méně než jednu hodinu denně. Oproti tomu roste počet dětí, které tráví u televize a počítače víc jak pět hodin denně. Studie HBSC odhalila ještě jeden nebezpečný trend u českých dětí. Výskyt obezity se za posledních patnáct let víc než zdvojnásobil. Zatímco v roce 1998 trpělo nadváhou nebo obezitou 9 % chlapců, v současné době jeto téměř 23 %. Může nás utěšit, že 19 %chlapců a 37 % dívek drží dietu? Přibližně 4 z 10 dětí (hochů i dívek) napříč uvedenými věkovými kategoriemi utrpělo za poslední rok úraz, který musel být ošetřen lékařem. Pokud k tomu přidáme výsledky šetření České školní inspekce, ze které vplývá, že se přes dvacet procent žáků omlouvá z tělesné výchovy, lze jen souhlasit s názorem dr. Hamříka, že opatření ke zlepšení situace musí být plošná a nemohou se týkat pouze výkonově orientované sportovní aktivity.
K dalším výsledkům šetření se ještě vrátím. S pohybem dětí můžeme začít hned. Třeba na Sídlištním turnaji v kopané, který pořádá sportovní komise společně se školskou. Vše potřebné najdete na stránkách sportovní komise.

PaedDr. Jiří Kremla
předseda Komise pro mládež a sport Olomouckého kraje

kremlajiri@email.cz
+420 602 188 870
Share This