Složení komise

Bc. Miloš Sklenka předseda
Bc. Jan Zatloukal místopředseda
Ing. Richard Beneš člen
Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA člen
Mgr. Antonín Dušek člen
Zdeněk Gottwald člen
Ing. Stanislav Havlíček člen
PaedDr. Jiří Kremla člen
Petr Kudláček člen
Ing. Petr Lysek členčlen
Ing. Mgr. Aleš Matyášek člen
Mgr. Dalibor Ovečka člen
Petra Píchalová členka
Karel Piňos člen
Vlastimil Ráček člen
Ing. Karel Ondrůj člen s hlasem poradním
Ing. Vladimír Průša člen s hlasem poradním
Veronika Hyblová tajemnice

 

Share This