Statutární město Prostějov začíná rekonstruovat zimní stadion, který je v jeho majetku. Budova slouží svému účelu už pět desítek let a některé části objektu už je třeba obnovit. Platí to například o skleněných stěnách, ale také o šatnách pro hostující týmy.

Share This