V minulých dnech nás opustil prostějovský sportovec, trenér a funkcionář Vladimír Běhal, držitel naší Ceny Fair play – sportovní srdce. Vzpomínáme na něj jako na člověka, který především k basketbalu a volejbalu přivedl spoustu lidí, pomáhal jim k lepším výkonům a podílel se na budování oddílů i samotné sportovní infrastruktury.

Sportovní začátky Vladimíra Běhala sahají již před rok 1953. Jeho oblíbeným sportem se nakonec stali košíková a volejbal. V roce 1954 po nástupu do zaměstnání v Agrostroji PV založil oddíl košíkové jehož se stal předsedou, hráčem a trenérem. V roce 1956 byl celý oddíl převeden pod TJ OP Prostějov, kde působil dlouhá léta jako předseda oddílu. Velký podíl má při organizaci výstavby tělocvičny za Kosteleckou ulicí.

Na začátku osmdesátých let se věnoval výchově žáků v oddíle košíkové. Nesmíme zapomenout na jeho působení v oddíle volejbalu v TJ Gala Prostějov, kde byl hráčem do roku 1985. Svoji trenérskou činnost vykonával do roku 1991. Jeho svěřenci dodnes působí jako činovníci v basketbalu a ve sportu obecně.

Share This