Rada města Prostějova projednala návrh dotačních programů v oblasti sportu pro rok 2022. Počítá s celkovým rozpočtem 22 milionů korun. Materiálem se počátkem září budou zabývat také zastupitelé, v jejichž pravomoci je jeho definitivní schválení.

„Konkrétně se bude jednat o program na podporu sportovní činnosti a program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí. Vše pro rok 2022 z rozpočtu města Prostějova,“ upřesnil náměstek primátora Jan Krchňavý.

Jedním ze zásadních kritérií pro poskytnutí dotace v rámci chystaných dotačních titulů bude zveřejnění účetní závěrky za rok 2020, a to vyvěšením do 31. prosince 2021 ve veřejném rejstříku u těch žadatelů, kteří tuto povinnost ze zákona mají. Případně také zveřejnění přehledu o majetku a závazcích u těch žadatelů, kteří vedou jednoduché účetnictví.

Město připravuje informativní seminář pro žadatele o dotace v oblasti sportu. „Seminář se uskuteční v měsíci říjnu, termín bude upřesněn,“ informoval dále náměstek Krchňavý.

Share This