zdroj : http://www.iprostejov.cz/cz/p/jeste-jste-nenavstivili-vystavu-100-let-prostejovskeho-sportu/?kom=show

Hodně přes 1 000 lidí již navštívilo jedinečnou výstavu u příležitosti 100 let československé státnosti. Probíhá od 4. října ve 2. patře obchodního centra Zlatá Brána, a to přímo v krásných prostorách se symbolickým výhledem na nám. T. G. Masaryka.

O její náročnou přípravu se zasloužila Komise sportovní Rady města Prostějova spolu s OC Zlatá brána, Střední odbornou školou podnikání a obchodu v Prostějově a Sportcentrem – DDM. Finančně tuto jedinečnou akci podpořilo Statutární město Prostějov, primátorka Alena Rašková je rovněž patronkou výstavy.

A co na ní uvidíte? Na to jsme se zeptali hlavního organizátora výstavy, ředitele Sportcentra – DDM Jana Zatloukala: „Původním plánem bylo vyvěšení soutěžních fotografií z uplynulých ročníků fotosoutěže, kterou vyhlašujeme pravidelně u příležitosti ankety Sportovec města Prostějova. Během prvotních příprav jsme si však uvědomili, že by bylo škoda nevyužít nesmírně poutavý prostor ve druhém patře Zlaté Brány. Proto jsme s kolegou dr. Kremlou začali pracovat na komplexnějším pojetí výstavy, návštěvníci tak mohou vidět kompletní sestavu medailonků členů Síně slávy prostějovského sportu, různé artefakty z jejich sportovního života, ale rovněž staré archivní fotografie mapující sportoviště v Prostějově, a to včetně zaniklých. Neopomenutelnou součástí výstavy je rovněž část věnující se úspěšným učitelům – sportovcům. Při rostoucím veřejném mínění o tom, jak učitelé ztrácejí autoritu, jsme chtěli ukázat, že učitel není jen osoba stojící u katedry, ale také člověk, který ve svém osobním životě něčeho dosáhl. Je pozoruhodné sledovat, jak byli úspěšní prostějovští učitelé.“

Výstava potrvá do 4. listopadu a všichni zájemci jsou na ni zváni, vstup je zdarma. Nakonec se pořadatelé rozhodli uspořádat soutěž o 1918. a 2018. návštěvníka, aby připomněli významné výročí naší republiky. Tito návštěvníci obdrží hodnotnou cenu.

Na závěr dodáváme, že Prostějovské novinky jsou mediálním partnerem této akce. (red)

 

Share This