Videomedailonky

 

   
 
Sportovec roku 2015 Talent roku 2015
 
Sportovní tým roku 2015 Sportovní tým mládeže roku 2015
 
Trenéři roku 2015 Trenéři mládeže roku 2015
 
Neprofesionální sportovec roku 2015 Sportovní událost roku 2015
 
Cena sportovní komise za rok 2015 Síň slávy roku 2015
  
Cena fair-play – sportovní srdce 2015  

 

Share This