Videomedailonky

 

     
 
Sportovec roku 2015   Talent roku 2015
 
Sportovní tým roku 2015   Sportovní tým mládeže roku 2015
 
Trenéři roku 2015   Trenéři mládeže roku 2015
 
Neprofesionální sportovec roku 2015   Sportovní událost roku 2015
 
Cena sportovní komise za rok 2015   Síň slávy roku 2015
   
Cena fair-play – sportovní srdce 2015    

 

Share This