P R O P O Z I C E

                                       Přeboru firem v nohejbale trojic

 

TJ Sokol I Prostějov pořádá pod záštitou Sportovní komise města „Turnaj v nohejbale trojic“ na který srdečně zveme družstvo Vaší firmy

 

Pořadatel :                TJ Sokol I Prostějov

 

Doba konání :           středa a čtvrtek  19. a 20.června 2019  od 16.00 – 21.00 hod. Zahájení všech

                                    přihlášených účastníků soutěže je ve středu 19.6. v 16.00 hod,  v případě většího

                                    počtu mužstev se bude turnaj dohrávat ve čtvrtek 20.6.2019

 

Místo konání :          kurt u sokolovny na Skálově nám.č.4, Prostějov

 

Přihlášky :                  Nejpozději do 12.června 2019 na adresu . benes.nohejbal@seznam.cz nebo

                                    telefonicky na číslo 736 536 930 , na pozdější přihlášky nebude brán zřetel

 

Ceny :                         První 3 družstva v soutěži obdrží věcné ceny

 

Občerstvení .            Bude zajištěno pořadatelem v průběhu celého turnaje pro všechny účastníky

 

Upozornění :            Za každou firmu nebo organizaci může startovat pouze jeden vybraný tým, který

                                   při prezentaci před zahájením turnaje předloží soupisku s hráči a potvrzením

                                   a razítkem firmy, že jmenovaní hráči jsou zaměstnanci dané společnosti  

 

Záštita :                     Záštitu nad soutěží převzala Sportovní komise města Prostějova

 

 

V Prostějově dne     15.května 2019

 

Share This