Informace o anketě Sportovec města Prostějova za rok 2018 ke stažení zde.

          INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Komise sportovní Rady města Prostějova vyhlašuje tradiční anketu Sportovec města Prostějova za rok 2018. Slavnostní vyhlášení proběhne v březnu 2019 v Hotelu Tennis Club v Prostějově za účasti představitelů statutárního města Prostějova, Olomouckého kraje a široké sportovní veřejnosti.
Návrhy do soutěže může podat kterýkoliv občan města Prostějova. Nominaci můžete provést volnou formou kde uvedete jméno nominanta, za jaký úspěch je nominován, do jaké kategorie a kdo jej navrhuje včetně kontaktu.  V případě, že nominaci podává klub či zástupce klubu, může nominovat do ankety osobu, která není příslušníkem daného klubu. Snahou ankety je ocenit nejúspěšnější sportovce v dané kategorii. Nominovaným může být jen sportovec, který je občanem města Prostějova nebo je členem některého z prostějovských klubů.

          VYHLAŠOVANÉ KATEGORIE:

        SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOVA
jedná se o anketu, ve které se vyskytují zpravidla profesionálové. Není vyloučena nominace amatérského sportovce, pokud jeho výsledky v rozhodném roce byly mimořádné

         TALENT ROKU
sportovec v mládežnických kategoriích (od přípravky po juniorskou)

         TÝM ROKU
kategorie pro amatérské i profesionální kluby, v nichž nerozhodují pouze výsledky, ale i klima v týmu. Vítězem ankety by se neměl stát tým, který je tvořen individualitami a jeho venkovní projev je v rozporu se smyslem kolektivního sportu.

          MLÁDEŽNICKÝ TÝM ROKU
kategorie pro amatérské i profesionální kluby mládeže (přípravka až junioři), v nichž nerozhodují pouze výsledky, ale i klima v týmu. Vítězem ankety by se neměl stát tým, který je tvořen individualitami a jeho venkovní projev je v rozporu se smyslem kolektivního sportu.

          TRENÉR ROKU
kategorie pro nominované, kteří jsou velkou osobností ve svém odvětví, jsou s ní spojeny sportovní úspěchy v rozhodném roce příp. svou obětavostí a angažovaností jsou morálním příkladem pro své svěřence i společnost

          TRENÉR MLÁDEŽE ROKU
kategorie pro nominované z řad trenérů mládeže (přípravka až junioři), kteří jsou velkou osobností ve svém odvětví, jsou s ní spojeny sportovní úspěchy v rozhodném roce příp. svou obětavostí a angažovaností jsou morálním příkladem pro své svěřence i společnost. V porovnání s kategorií TRENÉR ROKU je tato kategorie ještě významnější co do dopadu na morální, osobnostní a sportovní rozvoj svěřenců.

          NEPROFESIONÁLNÍ SPORTOVEC
kategorie pro sportovce, pro které není soutěžení v jeho sportovní disciplíně hlavním zdrojem příjmů. V kategorii mohou být nominování sportovci z řad mládeže i dospělých.

         SPORTOVNÍ UDÁLOST ROKU
mimořádný sportovní počin v rámci regionu, který má zpravidla přesah i mimo tento region. Může se jednat o akci, která proběhla v Prostějově, příp. ji organizoval prostějovský klub i mimo region.

         SÍŇ SLÁVY PROSTĚJOVSKÉHO SPORTU
nejváženější kategorie, která v sobě nese velkou symboliku. Vítězstvím v této anketě prostějovská veřejnost říká, že si považuje vybranou sportovní osobnost a hodlá ji ctít a zavazuje se nést její odkaz i v budoucnosti. Nominovaným může být osobnost z jakékoliv doby, avšak preferovány jsou již nesportující osoby. Zpravidla se jedná o prostějovské olympioniky, mistry světa i Evropy, příp. vícenásobní mistři republiky.

          CENA KOMISE SPORTOVNÍ
určena pro neaktivní sportovce, kteří obětují sportu a jeho organizaci svůj volný čas. Může se jednat o dobrovolného funkcionáře, učitele, lékaře, maséra, rozhodčího či kustoda atp.

          CENA FAIR PLAY – SPORTOVNÍ SRDCE
nejmladší kategorie z ankety, její snahou je ocenit nenápadné sportovní osobnosti, o jejichž konání se za normálních okolností prostějovská veřejnost nedozví. Může se jednat o srdcaře, který nezištně pracuje pro svůj klub. Nominací však může být i mimořádný počin v duchu fair play.

        SPORTOVNÍ HVĚZDA PROSTĚJOVSKÝCH MÉDIÍ 

kategorie, ve které se nominujícím nekladou žádné překážky. V souladu s duchem ankety by se mělo jednat o sportujícího občana města Prostějova, příp. člena prostějovského klubu. Hvězdou prostějovských médií může být sportovní celebrita plnící řádky novin, ale rovněž i sportovec a sportovkyně, kteří jsou populární na sociálních sítích a jakýmkoliv způsobem napomáhají k popularitě svého odvětví, ať je to již díky sportovním kouskům, kterých se dopustili, či jen svým půvabem.
Anketa je vedena zvlášť, a to prostřednictvím mediálních partnerů komise, kterými jsou Prostějovský večerník a Prostějovské novinky. Hlasování je možno prostřednictvím webu komise www.skmpv.cz.

Termín pro zaslání návrhů: 10.01.2019 

 

 

Bc. Miloš Sklenka
manažer Sportovce města Prostějova 

msklenka@volny.cz
+420 602 717 286
Share This