Rada města Prostějova v minulých dnech podpořila dotace pro sportovní a volnočasové organizace věnující se dětem. Definitivní schválení je v pravomoci zastupitelstva.

Rada podpořila pořádání dětské charitativní show „Sportovní hvězdy dětem 2022“. Peníze pomohou uhradit moderátorské a organizační služby, materiální vybavení pro účastníky, pořadatelskou službu, věcné ceny a poháry, pronájem a marketingové náklady. „Doporučujeme na tyto účely vyčlenit 300 tisíc korun. Jde o jednorázovou akci, která je velice oblíbená,“ konstatoval náměstek primátora pro školství a sport Miloš Sklenka.

S podporou bude moci počítat také Junák. „Junákům, středisku Děti přírody navrhujeme poskytnout 80 tisíc korun jmenovitě na pronájem mobilních toalet a cisterny s pitnou vodou, dopravu, zálohy na energie, vybavení klubovny, vybavení tábora, výtvarný materiál, kancelářské potřeby, deskové hry a sportovní vybavení,“ uvedl náměstek Sklenka .

Město chce pomoci také mladým hokejistům. „Navrhujeme dotační podporu ve výši 1,3 milionu korun pro SK PROSTĚJOV 1913, konkrétně na podporu činnosti hokejového mládežnického klubu. Dotaci je možno využít na pronájem ledové plochy a prostor zimního stadionu a sportovišť, dopravu na utkání a turnaje a soustředění,“ uzavřel návrhy náměstek Sklenka.

Share This