06. 11. 2018

Na dvě desítky trenérů, cvičitelů a funkcionářů sportovních klubů z celého regionu byly v úterý 6. listopadu oceněny za svoji dlouholetou práci a přínos k rozvoji sportu. Ocenění převzali v prostorách krajského úřadu z rukou náměstka hejtmana Františka Jury.

Velmi si vážím toho, co jste pro sport udělali. A nejen pro něj. Pomáhali jste vychovat stovky lidí, pro které se stal pohyb koníčkem, vášní nebo dokonce profesí. Především jste jim však vštěpili zásady fair play, což je důležité pro celou naši společnost,“ řekl náměstek hejtmana František Jura.

Olomoucký kraj věnuje oblasti sportu velkou pozornost. Především se zaměřuje na mládež. Spolkům, které působí na území regionu, pomáhá například dotační politikou a podporuje i výchovu kvalitních trenérů. Pravidelně organizuje také vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje.

Věřím, že za všechny z nás, co jsme dnes ocenění dostali, mohu upřímně poděkovat za to, že naše dlouholetá práce byla takto ohodnocena a jsem vděčný Olomouckému kraji za podporu, kterou sportu věnuje,“ uvedl jeden z oceněných Jaroslav Novák.

Komise Rady Olomouckého kraje pro mládež a sport navrhla ocenění několika kandidátů z každého okresu.

„Oceněné jsme vybírali podle toho, jak jednotliví komisaři předložili návrhy. Snažili jsme se ocenit ty nejlepší z každého okresu. Jsou to lidé, kteří se sportu věnovali celý život bez nároku na odměnu,“ sdělil předseda Komise pro mládež a sport Petr Kudláček.

                                                         

okres Prostějov

Danuše Dudková – TJ Sokol Čechovice

Magdalena Majarová – Oddíl lukostřelby Prostějov

Antonín Bůžek – Atletický klub Prostějov, Klub biatlonu Prostějov

Zuzana Špačková – Sokolská župa Prostějovská

Josef Špaček –  Sokolská župa Prostějovská

Bronislava Žáčková – Sokolská župa Prostějovská

Petra Kohoutová – Sokolská župa Prostějovská

Michal Müller – BCM Orli Prostějov

zdroj: https://www.kr-olomoucky.cz/namestek-hejtmana-frantisek-jura-ocenil-trenery-a-sportovni-funkcionare-aktuality-8396.html

Share This