Město Prostějov zakládá nadační fond s cílem shromažďovat peníze na podporu kultury, sportu a vzdělávání. Do fondu by měli přispívat především místní podnikatelé a firmy. Zřízení nové instituce schválilo na svém prosincovém zasedání Zastupitelstvo města Prostějova.

Myšlenka zřídit nadační fond vyplynula z řady jednání primátora Františka Jury a jeho kolegů z vedení města s podnikateli, manažery firem a zástupci hospodářské komory. „Ukázalo se, že místní podnikatelé jsou většinou lokálními patrioty, kteří jsou ochotni podporovat další rozvoj Prostějova, především v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání. Proto jsme hledali cestu, jak toho dosáhnout,“ říká František Jura.

Share This