Pořadatelé sportovních akcí v Prostějově mohou požádat samosprávu o finanční podporu. Zastupitelstvo města Prostějova schválilo dva dotační tituly, ze kterých bude možné čerpat právě na tyto účely.

Jeden program je určen k podpoře pořádání jednorázových sportovních akcí s doložením finanční spoluúčasti žadatele, druhý bez doložení finanční spoluúčasti. Žádosti do obou bude možné podávat od počátku roku do 31. ledna do 12 hodin, ve druhém kole bude radnice přijímat podklady od 1. května do 20. května do 12 hodin.

Další informace je možné najít na webu města.

 

Share This