Upozornění.

 

Olomoucký kraj vypsal dotační programy na podporu sportu a tělovýchovných aktivit.  Žádosti můžete podávat od 21.1.2016 do 1.2.2016 v dotačních programech Podpora celoroční sportovní činnost, Podpora sportovních akcí regionálního charakteru a Dotace na získání trenérské licence. Výše celkové částky určené na dotace číní 50 700 000,-Kč. Bližší informace a požadované formuláře najdete na webových stránkách Olomouckého kraje.  

 

Jednání  Komise pro mládež a sport Rady Olomouckého kraje se zúčastnil  Mgr.Zdeněk Hamřík Ph.D.,člen řešitelského týmu , který se zabývá výzkumem chování školní mládeže ve věku 11-13-15 let.  Výsledky z roku 2010 nebyly pro české děti optimistické. Vedoucí postavení ve světě v užívání alkoholu, marihuany a kouření nenaplňují optimismem . Dá se očekávat že  výsledky, pokud se týká pohybové aktivita školáků , nebudou daleko od výroční správy České školní inspekce, která uvádí, že přes 20% školáků se omlouvá z hodin tělesné výchovy. V minulosti  nejoblíbenější  předmět  se pro současné děti  stává postrachem. Příčinu vidí odborníci hlavně v rodinách. Rodiče často volí trávení volného času dětí v bezpečnějších  volnočasových aktivitách jakou jsou tablety, chytré mobily a televizi. Varující je fakt , že procento dětí které tráví před obrazovkou denně 5-6 hodin roste. Stejně tak roste i počet obézních dětí.Podíl na neradostné situaci má  i škola. Systém financování na žáka přinesl s sebou zvýšený počet dětí ve třídě. Se 30 žáky ve třídě se za 2×45 příliš radosti pohybu získat nedá.Svůj podíl mají i sportovní kluby a oddíly. Snaha sportovních klubů dosáhnout dobrých výsledků v soutěžích již v nejmladších kategoriích vede většinou k tzv.“ranné specializaci“ a to právě ve „zlatém věku motoriky“,kde se děti nejlépe učí všem písmenkům pohybové abecedy. Místo toho provádějí cvičení, která jednostranně zatěžují dětský organismus ,což ve svém konečném důsledku může vést k poškození organismu.

Členové komise shodli ,že jedním z východisek z neradostné situace je maximální podpora dětských a mládežnických sportovních aktivit. Děti a mládež budou i nadále rozhodujícím faktorem pro přidělování dotací v programech sportu Olomouckého kraje .

Výsledky, které budou oficiálně zveřejněny Ministerstvem zdravotnictví v březnu letošního roku, budou dalším tématem jednání komise. I na našich stránkách vás s nimi seznámíme.

PaedDr. Jiří Kremla, předseda komise.

 

 

 

 

Share This