FOTOSOUTĚŽ SPORTOVNÍ KOMISE RADY MĚSTA PROSTĚJOVA

Sportovní komise Rady města Prostějova vyhlašuje v letošním roce třetí ročník dlouhodobé soutěže na téma Sportovní fotografie prostějovského sportu. Soutěž probíhá na internetových stránkách sportovní komise www.skmpv.cz . Cílem je nejen podpořit spojení kultury a sportu, ale i prezentace fotografií lidí, jejichž tvorba podporuje sport v Prostějově.

            Soutěž je rozdělena na dvě kategorie, přičemž sám autor si zvolí, do jaké kategorie zařadí svoji fotografii. Maximální počet fotografií od jednoho autora jsou dvě fotografie do jedné kategorie.

První kategorie je „Umělecká sportovní fotografie“

V této kategorii by měly být fotografie, kde jsou v převaze emoce z prostředí sportovního výkonu, kde barvy a stíny převažují nad složkou – sportovní výkon.  Mohou to být i hrátky s úpravou fotografie.

 

          

zdroj: Lukáš Ondra                                      zdroj:  Miroslav Melka 

Druhá kategorie je „Sportovní fotografie“
V této kategorii by měly být fotografie, kde je zachycen sportovní výkon nebo emoce jako jsou například radost i smutek ze sportovního výkonu.  

  

zdroj: Lukděk Svoboda                         zdroj: Lukáš Andrýsek

            Zahájení třetího ročníku je 10. prosince 2017 a uzávěrka pro podání fotografií k hodnocení je 1. února 2018. Hlasování veřejnosti proběhne prostřednictvím internetových stránek www.skmpv.cz od 1. února do 5. března 2018

            Hodnocení a vybrání vítězné fotografie v obou kategoriích bude kombinace počtu hlasů odborné komise 3 fotografů – odborníků a hlasů veřejnosti.

            Slavnostní vyhodnocení bude vyhlášeno na akci Sportovec města Prostějova 2017, které je plánováno na březen 2018. Vítězné fotografie budou umístěny na galerii sportovní haly SPORTCENTRA – DDM Prostějov.

                                                              

            Fotografie můžete přihlásit do soutěže na e-mailové adrese: komise@skmpv.cz. Pro přihlášení fotografie do soutěže je minimální velikost fotografie 1 MB a maximální 2 MB. Originální fotografie však může mít velikost až 8 MB. V každém případě musí originální fotografie mít velikost potřebnou pro velkoplošný tisk. Uveďte jméno, datum narození, kontakt a do jaké kategorie fotografii přihlašujete. Pořadatel soutěže má právo vyřadit ze soutěže fotografie, jejichž obsah nebude k tématu soutěže.

Za sportovní komisi:   

 

Bc. Miloš Sklenka
manažer Sportovní fotografie roku

msklenka@volny.cz
+420 602 717 286
 
Share This