FOTOSOUTĚŽ SPORTOVNÍ KOMISE RADY MĚSTA PROSTĚJOVA

Sportovní komise Rady města Prostějova vyhlašuje v letošním roce první ročník dlouhodobé soutěže na téma Sportovní fotografie prostějovského sportu. Soutěž probíhá na internetových stránkách sportovní komise. Cílem je nejen podpořit spojení kultury a sportu, ale i prezentace fotografií lidí, jejichž tvorba podporuje sport v Prostějově.
Soutěž je rozdělena na dvě kategorie, přičemž sám autor si zvolí, do jaké kategorie zařadí svoji fotografii. Maximální počet fotografií od jednoho autora jsou dvě fotografie do jedné kategorie.

První kategorie je „Umělecká sportovní fotografie“
V této kategorii by měly být fotografie, kde jsou v převaze emoce z prostředí sportovního výkonu, kde barvy a stíny převažují nad složkou – sportovní výkon.  Mohou to být i hrátky s úpravou fotografie.

foto: Dan Vojtěch

foto: Lukáš Budínský

Druhá kategorie je „Sportovní fotografie“
V této kategorii by měly být fotografie, kde je zachycen sportovní výkon nebo emoce jako jsou například radost i smutek ze sportovního výkonu.

zdroj: linkuj.cz 

 

zdroj: tkplus.cz

Zahájení prvního ročníku je 1. prosince 2015 a uzávěrka pro hodnocení je 25. ledna 2016. Fotografie se bude posuzovat a hodnotit ve dvou hodnoceních.

První hodnocení a vybrání vítězné fotografie v obou kategoriích provede odborná komise 3 fotografů – odborníků.

Druhé hodnocení a vybrání vítězné fotografie v obou kategoriích provede veřejnost, a to prostřednictvím hlasování přes stránky sportovní komise.

Zvláštní cenou odborné komise budou vyhodnoceny dvě fotografie – „Sportovní fotograf do 20 let“

Slavnostní vyhodnocení bude vyhlášeno na akci Sportovec roku 2015, které je plánováno na březen 2016. Vítězné fotografie budou umístěny na galerii sportovní haly SPORTCENTRA – DDM PV.

Fotografie můžete přihlásit do soutěže na e-mailové adrese: komise@skmpv.cz. Pro přihlášení fotografie do soutěže je minimální velikost fotografie 1 MB a maximální 2 MB. Originální fotografie však může mít velikost až 8 MB. V každém případě musí originální fotografie mít velikost potřebnou pro velkoplošný tisk.  Uveďte jméno, kontakt a do jaké kategorie fotografii přihlašujete. Pořadatel soutěže má právo vyřadit ze soutěže fotografie, jejichž obsah nebude k tématu soutěže.

Odborná komise:

Josef Popelka
Lukáš Andrýsek
Anry Lukáč

Bc. Miloš Sklenka
manažer Sportovní fotografie roku

msklenka@volny.cz
+420 602 717 286
 

 

Share This