Fotografická soutěž

 

Aktuální informace a podmínky pro fotosoutež v daném roce – klikněte Aktuálně

FOTOSOUTĚŽ

SPORTOVNÍ KOMISE RADY MĚSTA PROSTĚJOVA

Sportovní komise Rady města Prostějova vyhlašuje každým rokem soutěž na téma Sportovní fotografie prostějovského sportu. Soutěž probíhá na internetových stránkách sportovní komise. Cílem je nejen podpořit spojení kultury a sportu, ale i prezentace fotografií lidí, jejichž tvorba podporuje sport v Prostějově.
Soutěž je rozdělena na dvě kategorie, přičemž sám autor si zvolí, do jaké kategorie zařadí svoji fotografii. Maximální počet fotografií od jednoho autora jsou dvě fotografie do jedné kategorie.

První kategorie je „Umělecká sportovní fotografie“
V této kategorii by měly být fotografie, kde jsou v převaze emoce z prostředí sportovního výkonu, kde barvy a stíny převažují nad složkou – sportovní výkon.  Mohou to být i hrátky s úpravou fotografie.

foto: Dan Vojtěch
foto: Lukáš Budínský

Druhá kategorie je „Sportovní fotografie“
V této kategorii by měly být fotografie, kde je zachycen sportovní výkon nebo emoce jako jsou například radost i smutek ze sportovního výkonu.

zdroj: linkuj.cz 
zdroj: tkplus.cz

 Fotografie se bude posuzovat a hodnotit ve dvou hodnoceních. Fotografie se hodnotí kombinací hlasů a odborné veřejnosti.

Slavnostní vyhodnocení bude vyhlášeno na akci Sportovec roku. Vítězné fotografie budou umístěny na galerii sportovní haly SPORTCENTRA – DDM PV.

Fotografie můžete přihlásit do soutěže na e-mailové adrese: komise@skmpv.cz. Pro přihlášení fotografie do soutěže je minimální velikost fotografie 1 MB a maximální 2 MB. Originální fotografie však může mít velikost až 8 MB. V každém případě musí originální fotografie mít velikost potřebnou pro velkoplošný tisk.  Uveďte jméno, kontakt a do jaké kategorie fotografii přihlašujete. Pořadatel soutěže má právo vyřadit ze soutěže fotografie, jejichž obsah nebude k tématu soutěže.

 

 

 

Bc. Miloš Sklenka
manažer Sportovní fotografie roku

komise@skmpv.cz
+420 602 717 286

 

Share This