Město Prostějov znovu podpoří sport. Rada města v minulých dnech schválila poskytnutí dalších dotací příjemcům v Programu na podporu sportovní činnosti v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Prostějova v dotačním titulu 4 „Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“.

„V rámci návrhu rozpočtu na rok 2021 byly pro tento program schváleny finančních prostředky z rozpočtu města ve výši 19,55 milionu korun,“ informoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil. Dle jeho vyjádření byla pro „Podporu celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“ alokována celková částka ve výši 850 tisíc korun.

Město tak postupně naplňuje, v září loňského roku zastupiteli odsouhlasený, dotační program s těmito vyhlášenými tituly:

– dotační titul 1   „Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport“
– dotační titul 2   „Podpora činnosti sportovních klubů na profesionální úrovni“
– dotační titul 3   „Podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční spoluúčasti  žadatele“
– dotační titul 4  „Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti   žadatele“

Obrázek je jen ilustrační.

Share This