Zastupitelstvo města Prostějova bude na svém zasedání 21. února rozhodovat o rozdělení dotací do oblasti sportu. Program na podporu sportovní činnosti v roce 2023 z rozpočtu města Prostějova již posoudila rada města, která zastupitelům doporučila jeho schválení.

Zastupitelé již na svém zasedání v loňském roce schválili dotační program na podporu sportovní činnosti v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Prostějova s vyhlášenými dotačními tituly:
– dotační titul 1 „Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport“
– dotační titul 2 „Podpora činnosti sportovních klubů na profesionální úrovni“
– dotační titul 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční spoluúčasti žadatele“
– dotační titul 4 „Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“

V rámci návrhu rozpočtu na rok 2023 byly schváleny celkové finanční prostředky ve výši 21.45 milionu korun.

Pro dotační titul 1 byla alokována celková částka ve výši 9.4 milionu korun a ve stanoveném termínu bylo přijato celkem 6 žádostí.

Zastupitelé budou dále rozhodovat o doporučení radních, které se týká dotačního titulu 2. Pro tento titul byla alokována celková částka ve výši 6.2 milionu korun a ve stanoveném termínu bylo přijato celkem 6 žádostí.

Na rozhodnutí zastupitelů bude také záležet podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční spoluúčasti žadatele. Pro dotační titul 3 byla alokována celková částka ve výši 4.79 milionu korun a ve stanoveném termínu bylo přijato celkem 26 žádostí.

Foto je jen ilustrační. 

Share This