Primátorka RNDr. Alena Rašková přijala na radnici zasloužilé cvičitele a trenéry oceněné za svoji dlouholetou práci v tělovýhově hejtmanem Olomouckého kraje.

Zleva: předseda Komise pro mládež a tělovýchovu PaedDr.Jiří Kremla, Naděžda Vybíralová (Sokol Přemyslovice), Vladimír Běhal (TJ OP Prostějov), primátorka RNDr. Alena Rašková, Jindřich Hejčík (Sokol I Prostějov), Lenka MIchnová (Župa sokolská Prostějov), Marie Mrnková (TJ Sokol Dobromilice), MIlan Čečman (AK Prostějov).

 

Ladislav Běhal, (nar. 8.12.1935) TJ Prostějov
•    Sportovní začátky již před rokem 1953. Jeho oblíbeným sportem se nakonec stali košíková a volejbal.  V roce 1954 založil v PV oddíl košíkové jehož se stal předsedou, hráčem a trenérem. V roce 1956 byl celý oddíl převeden pod TJ OP Prostějov, kde působil dlouhá léta jako předseda oddílu. Velký podíl má při organizaci výstavby tělocvičny za Kosteleckou ulicí. Na začátku 80 – tých let se věnoval výchově žáků v oddíle košíkové. Nesmíme zapomenout na jeho působení v oddíle volejbalu v TJ Gala Prostějov, kde byl hráčem do roku 1985. Svoji trenérskou činnost vykonával do roku 1991.
•    Ocenění navrženo za přínos k rozvoji košíkové a volejbalu na území Olomouckého kraje a v Prostějově

Jindřich Hejčík, (nar. 15.10.1945) Sokol I Prostějov
•    Trenérské práci (zápasu) se věnuje od roku 1970. Jeho svěřenci získávají dlouhodobě tituly mistrů České republiky. Z jeho trenérské práce vzešli reprezentanti České republiky a odchovanci byli zařazováni do vrcholových středisek sportu. Jeho prioritou je rozvíjení koordinačních schopností a posilovacích technik už u těch nejmenších. Sám připomíná, že bez porozumění manželky, by se nic ve sportu nekonalo. Byl vyznamenán Čestným uznáním I. stupně „Zasloužilý trenér“.  
•    Ocenění navrženo za jeho přínos k rozvoji zápasu v Olomouckém kraji.

Milan Čečman, (nar. 1940) AK Prostějov
•    Aktivně hokej, školní závody všeho druhu, atletika (sprinty a skoky). V roce 1969 skončil s reprezentací. Od roku 1973 – 2005 trenér klubu, střediska mládeže, trenér sprintu juniorské reprezentace. Trénoval olympijského vítěze Změlíka, reprezentanty Zbožínka a Síbra. 9 x mistr republiky v bězích na 110 m přek. a 200 m přek. 6. místo na Mistrovství Evropy 1966, 4. místo v Praze 1967. Držitel čs. rekordů. Dnes předseda atletického klubu v PV.
•    Ocenění navrženo za přínos k rozvoji atletiky na území Olomouckého kraje a v Prostějově.

Naděžda Vybíralová, (nar. 1944) TJ Sokol Přemyslovice
•    Od mládí pracovala jako cvičitelka starších žákyň a dorostenek. V současné době vede cvičení Rodičů a dětí a seniorů v Tělocvičné jednotě Sokol Přemyslovice. Od znovuobnovení Sokola v roce 1991 – 1993 byla náčelnicí Sokola Přemyslovice.
•    Ocenění za práci pro Českou obec sokolskou na území Olomouckého kraje a práci v TJ Sokol Přemyslovice

Marie Mrnková, (nar. 1951) TJ Sokol Dobromilice
•    Cvičitelka všestrannosti III. třídy. V současné době cvičitelka mladšího a staršího žactva a žen v Tělocvičné jednotě Sokol Dobromilice. Zúčastnila se všech sokolských sletů jako cvičenka. Účastnice Světové gymnaestrády v Helsinkách. Dnes starostka Tělocvičné jednoty Sokol Dobromilice. Členka náčelnictva Sokolské župy Prostějovské.
•    Ocenění za práci pro Českou obec sokolskou na území Olomouckého kraje a práci v TJ Sokol Dobromilice.

 

Share This