Celkem 17 příměstských a 7 pobytových táborů se zřejmě podaří uspořádat. Kolem budovy probíhají také stavební práce, vznikají zde retenční nádrže na dešťovou vodu, kterou se bude zalévat a splachovat na WC.

Share This