Ve dnech 7.9. a 8.9. se uskutečníl další ročník Burzy volného času – radost z pohybu a myšlení.  Nabídka byla bohatá. Široké spektrum volnočasových aktivit, florbal, badminton, tenis, atletika, gymnastika, tanec, judo, karate, box, výtvarné kroužky, letecké modely, RC modely, fotbal, lakros, kroket, discgolf, dopravní kroužek. Poděkování patří celému kolektivu organizátorů. Odměnou byla radost dětí a mládeže. 

Share This